Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH

SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH

SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH

SKŁADANIE WNIOSKÓW

NA PODSTAWIE ART. 46.  3. USTAWY Z DNIA 22 MARCA 2018 R. O ZMIANIE USTAWY  - PRAWO ŁOWIECKIE ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz.U. 2018 poz. 651)

 

WNIOSEK O SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH WŁAŚCICIEL ALBO POSIADACZ GRUNTÓW ROLNYCH SKŁADA DO ORGANU WYKONAWCZEGO GMINY WŁAŚCIWEJ ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE WYSTĄPIENIA SZKODY.

 

WNIOSEK POWIENIEN ZAWIERAĆ:

1.  IMIĘ NAZWISKO ALBO NAZWĘ, ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA ALBO ADRES I SIEDZIBĘ ORAZ NUMER TELEFONU WŁAŚCICIELA ALBO POSIADACZA GRUNTÓW ROLNYCH

2.  WSKAZANIE MIEJSCA WYSTĄPIENIA SZKODY

3.  WSKAZANIE RODZAJU USZKODZONEJ UPRAWY LUB PŁODU ROLNEGO