Asset Publisher Asset Publisher

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO-EDUKACYJNA "DOLINA HOŁUBLI"

Projekt ścieżki realizowany jest od roku 2016. Dotychczas zakończono I etap budowy ścieżki i rozpoczęto prace nad II etapem. W ramach I etapu wykonano zieloną klasę na początku ścieżki wraz z miejscem postoju pojazdów.

Zielona klasa to ogrodzone miejsce, na terenie którego znajdują się 3 drewniane wiaty z ławostołami, miejsce na ognisko, grill, przenośna toaleta, kosze na śmieci.

Do końca roku 2017 planuje się zakończenie II etapu budowy ścieżki, w ramach którego aktualnie powstają: drewniane wiaty przy miejscach odpoczynku wraz z wyposażeniem (stoły, ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci), kładki przez potok, schody terenowe, tablice informacyjne wzdłuż całej ścieżki. W następnych latach przewiduje się zagospodarowanie zielonej klasy. Wykonane zostaną nasadzenia rodzimych gatunków roślin, z podziałem na kategorie: leśne drzewa (liściaste i iglaste) i leśne krzewy, rośliny miododajne (pszczeli zakątek), rośliny owocowe (pyszności z lasu). Zielona klasa zostanie wyposażona w urządzenia sprawnościowo-edukacyjne typu ścieżka zmysłów, leśna skocznia czy dendrofon.


Aula edukacyjna

Przy siedzibie Nadleśnictwa mieści się aula edukacyjna. Niegdyś budynek pełnił funkcję magazynu, dziś przystosowany jest do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji leśnej i ekologicznej. Aula dzieli się na dwie części, wykładową i do zajęć kameralnych. Pierwsza z nich wyposażona jest w nowoczesny sprzęt audiowizualny, 40 krzeseł konferencyjnych z pulpitami do pisania. Znajduje się tu również pomieszczenie pomocnicze, obecnie przeznaczone na wystawę prac konkursowych. W drugiej części znajduje się pięć dębowych stołów z ławkami, przystosowanych dla dzieci. Ta część wyposażona jest w dużą ilość pomocy dydaktycznych, m.in. ruchome tablice, plansze edukacyjne, makiety i inne. Miejsce jest idealne do prowadzenia warsztatów. Aula systematycznie jest doposażona w nowe materiały pomocne w edukacji. Sala wyposażona jest w klimatyzację i wentylację mechaniczną.

Na auli odbywają się zajęcia edukacyjne dla różnych grup wiekowych, szkolenia, spotkania, a także konkursy realizowane przez Nadleśnictwo Krasiczyn.