Asset Publisher Asset Publisher

użytkowanie

Przeważającymi, przyjętymi typami gospodarczymi drzewostanów są: Bk-Jd (36,98% powierzchni leśnej), Db-Bk (29,60%), Jd-Bk (16,58%) i Bk (11,57%).

Przeważającymi, przyjętymi typami gospodarczymi drzewostanów są: Bk-Jd (36,98% powierzchni leśnej), Db-Bk (29,60%), Jd-Bk (16,58%) i Bk (11,57%).

Jest to wynikiem zarówno kontynuacji przyjętych w poprzedniej rewizji planu UL perspektywicznych celów gospodarczych, jak i głównych gatunków budujących drzewostan, składu młodego pokolenia oraz zaznaczającej się większej ekspansywności buka w dnowieniach naturalnych przy mniejszej jego podatności na uszkodzenia od zwierzyny.

 

Powierzchniowy udział poszczególnych kategorii drzewostanów pod względem dojżałości rębnej -blisko 37% drzewostanów w Nadleśnictwie Krasiczyn osiągnęło dojrzałość rębną (43,77% w obrębie Krasiczyn, 33,99% w obrębie Hołubla). Strukturę dojrzałości rębnej drzewostanów w Nadleśnictwie przedstawiono na poniższym diagramie.


Przeważającymi, przyjętymi typami gospodarczymi drzewostanów są: Bk-Jd (36,98% powierzchni leśnej), Db-Bk (29,60%), Jd-Bk (16,58%) i Bk (11,57%).

Jest to wynikiem zarówno kontynuacji przyjętych w poprzedniej rewizji planu UL perspektywicznych celów gospodarczych, jak i głównych gatunków budujących drzewostan, składu młodego pokolenia oraz zaznaczającej się większej ekspansywności buka w dnowieniach naturalnych przy mniejszej jego podatności na uszkodzenia od zwierzyny.

 

 

Powierzchniowy udział poszczególnych kategorii drzewostanów pod względem dojżałości rębnej -blisko 37% drzewostanów w Nadleśnictwie Krasiczyn osiągnęło dojrzałość rębną (43,77% w obrębie Krasiczyn, 33,99% w obrębie Hołubla). Strukturę dojrzałości rębnej drzewostanów w Nadleśnictwie przedstawiono na poniższym diagramie.


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

VI Konkurs Wiedzy o Lasach Nadleśnictwa Krasiczyn

VI Konkurs Wiedzy o Lasach Nadleśnictwa Krasiczyn

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół z terenu naszego Nadleśnictwa do wzięcia udziału w Konkursie Wiedzy o Lasach Nadleśnictwa Krasiczyn. Wzorem lat ubiegłych konkurs odbędzie się z podziałem na trzy kategorie wiekowe:

* klasy IV-VI szkół podstawowych

* VII klasy szkoły podstawowej i II-III klasy gimnazjum

* szkoły ponadgimnazjalne

Konkurs ma na celu przybliżenie uczniom występujących w naszym regionie zbiorowisk leśnych, prowadzonej gospodarki leśnej i ochrony przyrody. Na zgłoszenia czekamy do 16 października!

W załączeniu regulamin konkursu, karta zgłoszenia, zakres materiału, protokół z przeprowadzenia konkursu oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

UWAGA

W związku ze zmianami w placówkach oświatowych, proszę o zgłaszanie do etapu centralnego w kategorii wiekowej młodzież gimnazjalna i VII klas szkół podstawowych:

- w przypadku, gdy Szkoła Podstawowa posiada klasę VII: 1 osobę

- w przypadku, gdy Gimnazjum posiada klasy II i III: 2 osoby

- w przypadku, gdy Gimnazjum posiada klasy VII, II i III: 3 osoby.

Klasa VII traktowana jest jak dotychczasowa klasa I szkoły gimnazjalnej.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z p. Martyną Śliwińską-Siuśta, tel 16 651 25 66.