Web Content Display Web Content Display

Headquarters Nadleśnictwo Krasiczyn z siedzibą w Przemyślu
Nadleśnictwo Krasiczyn z siedzibą w Przemyślu
+48 16 670 66 56
+48 16 670 66 57

ul. 29 Listopada 12

37-700 Przemyśl

 

NIP 795-000-78-42 Regon: 650017112

Bank BGŻ SA O/Przemyśl
53 2030 0045 1110 0000 0090 8720

Nadleśniczy
Przemysław Włodek
+48 16 670 66 52, 696 081 671
Zastępca Nadleśniczego
Dariusz Warchoł
+48 16 624 72 16, 606 387 642
Główny Księgowy
Dariusz Zapłatyński
+48 16 651 25 79, 696 081 653
Inżynier nadzoru
Tomasz Ogonowski
+48 16 651 25 61, 696 081 675
Inżynier Nadzoru
Roman Januszczak
+48 16 651 25 76, 690 992 948

Dział Gospodarki Leśnej

Maciej Wodka
St. Spec. SL d/s Ochrony lasu, ochr. ppoż, środków pomocowych, mała retencja górska, koordynator zamówień publicznych
Phone number: 16 651 25 65, 690 992 170
Łukasz Kasperski
St. Spec. SL d/s Marketingu i BHP
Phone number: 16 651 25 77, 660 480 408
Witold Pilch
Spec. SL d/s Zagospodarowania lasu, Administrator SILP
Phone number: 16 651 25 78, 690 990 589
Karol Szczygielski
Spec. SL d/s Stanu posiadania, urządzania lasu i LMN
Phone number: 16 651 25 66, 690 992 161
Joanna Kopczak
St. Referent d/s Użytkowania lasu, II Administrator "e-drewna" i P L-D
Phone number: 16 651 25 64, 690 992 171
Małgorzata Wiecheć
St. Referent d/s Ochrony przyrody
Phone number: 16 651 25 78, 690 993 372
Martyna Śliwińska - Siuśta
St. Referent d/s Edukacji, mediów, łowiectwa, certyfikacji
Phone number: 16 651 25 66, 690 993 373

Dział Finansowo-Księgowy

Danuta Batko
Starsza Księgowa
Phone number: 16 651 25 68
Zofia Mroczka
Starsza Księgowa
Phone number: 16 651 25 69
Małgorzata Sobkiewicz
Kasjer
Phone number: 16 651 25 67
Jadwiga Magdziak
Starsza Księgowa
Phone number: 16 651 25 70
Agnieszka Łuc
Księgowa
Phone number: 16 651 25 71
Anna Skawińska
Księgowa
Phone number: 16 651 25 72

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Zbigniew Kijanka
Sekretarz
Phone number: 16 651 25 73, 608 691 594
Danuta Stadnik
Starsza Referent Sekretarka
Phone number: 16 670 66 56, 16 670 66 55
Elżbieta Racibor
Starszy Referent w dziale administracji
Phone number: 16 651 25 75
Dariusz Kondratko
Specjalista ds. budownictwa drogowego
Phone number: 16 651 25 74
Henryk Oleksów
Pracownik obsługi kierowca
Phone number: 16 651 25 74

Straż Leśna

Krzysztof Porczak
Komendant posterunku SL
Phone number: 16 651 25 62, 660 448 080
Łukasz Seńczyszyn
Strażnik leśny
Phone number: 16 651 25 63, 666 044 795

St. Spec. d/s pracowniczych

Barbara Stawarz-Steinmetz
St. Spec. d/s pracowniczych
Phone number: 16 651 25 60, 666 044 792