Asset Publisher Asset Publisher

RAJD WIOSENNY

RAJD WIOSENNY

            20 marca br. odbył się organizowany przez O/PTTK im. dr. M. Orłowicza Rajd Wiosenny pod nazwą „Witamy wiosnę na szlaku". Po raz kolejny Nadleśnictwo Krasiczyn zostało zaproszone do wzięcia udziału w Rajdzie. Pogoda dopisała idealnie – jak przystało na pierwszy dzień astronomicznej wiosny. Po powitaniu uczestników Rajdu (a było ich ok. 300!) na przemyskim rynku, wycieczka przeszła pod Zamek Kazimierzowski, gdzie rozstrzygnięto konkurs na najatrakcyjniejszą Marzannę. Następnie Rajd podzielono na dwie grupy, z których jedna wyruszyła w 3 km, a druga (ta wytrwalsza J) w 6 km trasę. Obie grupy szukały pierwszych oznak wiosny. I tak wśród śpiewu ptaków udało się zaobserwować pierwsze kwitnące rośliny, m.in. śnieżycę przebiśnieg, miodunkę ćmę, przylaszczkę pospolitą czy kwitnący na żółto podbiał pospolity. Dodatkową atrakcją dla uczestników było obserwowane tego dnia zaćmienie słońca. Kto zaopatrzył się w odpowiednie szkiełka mógł podziwiać to niecodzienne zjawisko.

            Ostatnim punktem Rajdu była altana pod Kopcem Tatarskim, gdzie odbył się konkurs wiedzy z nagrodami. Równocześnie trwało ognisko, gdzie zmęczeni uczestnicy chętnie piekli kiełbaski. Na koniec wręczono nagrody wszystkim szkołom biorącym udział w konkursie na najpiękniejszą Marzannę. Niestety wszystkie Marzanny, zgodnie ze zwyczajem, spłonęły na stosie…


Edukacja

Edukacja leśna społeczeństwa jest jednym z ważnych zadań realizowanych przez Lasy Państwowe. Ma ona na celu upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym oraz wielofunkcyjnej zrównoważonej gospodarce leśnej, podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z wszystkich funkcji lasu

EDUKACJA

Edukacja leśna społeczeństwa jest jednym z ważnych zadań realizowanych przez Lasy Państwowe. Ma ona na celu upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym oraz wielofunkcyjnej zrównoważonej gospodarce leśnej, podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z wszystkich funkcji lasu oraz budowaniu zaufania społecznego do leśników.

Nadleśnictwo Krasiczyn realizuje zadania edukacyjne poprzez:

- spotkania z leśnikami na ścieżkach dydaktycznych „Dolina Hołubli", „Do Ralla" oraz innych urokliwych zakątkach leśnych

- wizytach w szkołach podczas, których prowadzone są zajęcia dydaktyczne z młodzieżą

- konkursach edukacyjnych jak np. Konkurs „Wiedzy o lesie"

- wspólnych akcjach jak „Czysty Las" , „Sprzątanie Świata" czy „Święto drzewa"  podczas których wspólnie z młodzieżą z lokalnych szkół zbieramy śmieci, likwidujemy „dzikie wysypiska" i sadzimy wokół szkół nowe drzewa i krzewy

- konferencje naukowe

Docelowo planuje się otwarcie izby edukacyjnej przy siedzibie Nadleśnictwa wraz z niezbędnym wyposażeniem do prowadzenia zajęć z tematyki leśnej oraz rozbudowa już istniejącej infrastruktury edukacyjnej.