Asset Publisher Asset Publisher

parki_krajobrazowe

Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego Park powołano dla ochrony walorów krajobrazowych Pogórza Przemyskiego o wysokich wartościach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych przed nasilającą się antropopresją.

Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego

Park powołano dla ochrony walorów krajobrazowych Pogórza Przemyskiego o wysokich wartościach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych przed nasilającą się antropopresją. W szczególności dotyczy to jedynego w Polsce fragmentu lesistej brzeżnej części Karpat Wschodnich z unikatową formą krawędzi brzegu karpackiego – orograficzną i morfologiczną, na odcinku tzw. sigmoidy przemyskiej, czyli gwałtownego wygięcia brzegu Karpat ku północy. Poza tym Park obejmuje przełomowe odcinki dolin Sanu oraz Wiaru, o rzadko spotykanym w Karpatach przebiegu z zachodu na wschód.

Pod względem administracyjnym Park położony jest w większości
w powiecie przemyskim - 57234 ha tj. 92,5% (gminy: Bircza, Fredropol, Krasiczyn, Dubiecko, Krzywcza, Przemyśl). Pozostały niewielki fragment (4628 ha – 7,5%) leży w powiecie rzeszowskim (gmina Dynów i część miasta Dynów).

Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego ma leśno-rolny charakter. Lasy zajmują z reguły wyższe partie terenu (pow. 400 m n.p.m.), zaś niżej położone obszary są wykorzystywane rolniczo.

Ekosystemy leśne odznaczają się wysokim stopniem naturalności, wyrażającym się dużym udziałem drzewostanów o składzie gatunkowym zgodnym z siedliskiem. W drzewostanach panują: buk, jodła i sosna.

Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego jest również bogaty pod względem osobliwości geologicznych (liczne pomniki przyrody nieożywionej i stanowiska dokumentacyjne).


Asset Publisher Asset Publisher

Back

Artyści inspirują się lasem

Artyści inspirują się lasem

W ramach projektu artystycznego „w Zgodzie z naturą” artyści z Ameryki Południowej i Kanady odwiedzili lasy Pogórza Przemyskiego i Bieszczadów. Zainspirowani przyrodą będą tworzyć prace reprezentujące różne formy artystyczne. Mieliśmy przyjemność spotkać się na terenie Nadleśnictwa Krasiczyn.

W dniu 31.10 gościliśmy uczestników projektu artystycznego z Kanady, Kolumbii, Wenezueli i Brazylii. Współtwórcą projektu pod roboczą nazwą w Zgodzie z naturą jest Stowarzyszenie Forum Innowacyjności Odin z Krakowa.  Inicjatywa ma na celu wymianę kulturalną, która sprowokuje ważne pytania dotyczące lasów, ich trwałości i znaczenia dla przetrwania naszych kultur. Program obejmuje stworzenie prac po pobycie i inspiracji lasami na trzech kontynentach, w Polsce, Brazylii i Kanadzie. Wszystkie prace mają uchwycić ducha dzikiej przyrody aby wyrazić jej kruchość i wartość. Efekty w postaci obrazów, rysunków, grafik, fotografii i rzeźb oraz instalacji będą prezentowane na wystawach w krajach , z których pochodzą uczestnicy sympozjum.

Naszych gości zaprosiliśmy na wycieczkę objazdową po lasach Nadleśnictwa Krasiczyn. Pokazaliśmy malownicze widoki na przysiółek Huciska i młode pokolenie lasu w leśnictwie Cisowa. Prezentowaliśmy odsłonięcia fliszu karpackiego, widoczne najdokładniej na Krzeczkowskim Murze. Wycieczkę zakończyliśmy wspólnym ogniskiem przy ścieżce przyrodniczej „Dolina Hołubli”.

Jesteśmy ciekawi prac jakie powstaną po inspiracji lasami Pogórza Przemyskiego.

 

Martyna Śliwińska-Siuśta