Asset Publisher Asset Publisher

parki_krajobrazowe

Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego Park powołano dla ochrony walorów krajobrazowych Pogórza Przemyskiego o wysokich wartościach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych przed nasilającą się antropopresją.

Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego

Park powołano dla ochrony walorów krajobrazowych Pogórza Przemyskiego o wysokich wartościach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych przed nasilającą się antropopresją. W szczególności dotyczy to jedynego w Polsce fragmentu lesistej brzeżnej części Karpat Wschodnich z unikatową formą krawędzi brzegu karpackiego – orograficzną i morfologiczną, na odcinku tzw. sigmoidy przemyskiej, czyli gwałtownego wygięcia brzegu Karpat ku północy. Poza tym Park obejmuje przełomowe odcinki dolin Sanu oraz Wiaru, o rzadko spotykanym w Karpatach przebiegu z zachodu na wschód.

Pod względem administracyjnym Park położony jest w większości
w powiecie przemyskim - 57234 ha tj. 92,5% (gminy: Bircza, Fredropol, Krasiczyn, Dubiecko, Krzywcza, Przemyśl). Pozostały niewielki fragment (4628 ha – 7,5%) leży w powiecie rzeszowskim (gmina Dynów i część miasta Dynów).

Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego ma leśno-rolny charakter. Lasy zajmują z reguły wyższe partie terenu (pow. 400 m n.p.m.), zaś niżej położone obszary są wykorzystywane rolniczo.

Ekosystemy leśne odznaczają się wysokim stopniem naturalności, wyrażającym się dużym udziałem drzewostanów o składzie gatunkowym zgodnym z siedliskiem. W drzewostanach panują: buk, jodła i sosna.

Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego jest również bogaty pod względem osobliwości geologicznych (liczne pomniki przyrody nieożywionej i stanowiska dokumentacyjne).


Asset Publisher Asset Publisher

Back

VIII konkurs wiedzy o lasach Nadleśnictwa Krasiczyn – lista laureatów

VIII konkurs wiedzy o lasach Nadleśnictwa Krasiczyn – lista laureatów

VIII konkurs wiedzy o lasach Nadleśnictwa Krasiczyn – lista laureatów

 

28.11.2019 r. na auli edukacyjnej przy Nadleśnictwie Krasiczyn gościliśmy laureatów etapu szkolnego konkursu wiedzy o lasach. Było to  74 uczniów szkół podstawowych i średnich. Przed rozpoczęciem potyczek etapu centralnego, nastąpiło oficjalne wręczenie nagród za etap szkolny. Zwycięzcy w kategorii szkół podstawowych rywalizowali w zaciętej dogrywce.

 

Lista  laureatów etapu centralnego:

 

Szkoła podstawowa (kl. IV-VI)

  1.  Amelia Wilczyńska – SP nr 15 w Przemyślu
  2.  Mikołaj Walczak – SP w Krasiczynie
  3.  Laura Kubik – SP w Krasiczynie

Szkoła podstawowa (kl.VII - VIII)

  1.  Bartosz Ptak – SP nr 1 w Żurawicy
  2.  Mateusz Olech – SP nr 15 w Przemyślu
  3.  Adrian Drapała – SP nr 1 w Żurawicy

Szkoła Średnia

  1.  Teodor Ficak – LO nr 3 w Przemyślu
  2.  Sabina Leszczak – ZSEiO w Przemyślu
  3.  Marek Kaczmar – LO nr 3 w Przemyślu

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok na dziewiątą edycję konkursu!

Resources to get