Asset Publisher Asset Publisher

pomniki

Spośród indywidualnych pomników na szczególną uwagę zasługują: o lipa drobnolistna w wieku ok. 180 lat, wysokości 25 m, o obwodzie 480 cm, w leśnictwie Kormanice, oddz. 72p; o dąb szypułkowy w wieku ok. 200 lat, wysokości 28 m, o obwodzie 577 cm, w leśnictwie Prałkowce, oddz. 3h; o lipa drobnolistna wysokości 28 m, o obwodzie 384 cm, w leśnictwie Krzeczkowa, oddz. 243Ac.

Pomniki przyrody

 

Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi pomników przyrody, na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa znajduje się 46 pomników przyrody, w ramach których objęto ochroną 110 egzemplarzy drzew oraz skupisko (2 szt.) bluszczu pospolitego Hedera helix,jak również 100 szt. krzewów kłokoczki południowej. W strukturze gatunkowej drzew pomnikowych dominują lipy drobnolistne Tilia cordata (57 szt.) i dęby szypułkoweQuercus robur (40 szt.). Pozostałe gatunki to: buk zwyczajny Fagus silvatica (2 egz.), jawor Acer pseudoplatanus (1 szt.), sosna zwyczajna Pinus sylvestris (1 szt.), modrzew europejski Larix europaea (4 szt.), kasztanowiec (1 szt.), topola biała (1 szt.), cis pospolity (3 szt.). Większość drzew pomnikowych wykazuje dobry stan zdrowotny.

 

 

Spośród indywidualnych pomników na szczególną uwagę zasługują:

  • lipa drobnolistna w wieku ok. 180 lat, wysokości 25 m, o obwodzie 480 cm, w leśnictwie Kormanice, oddz. 72p;
  • dąb szypułkowy w wieku ok. 200 lat, wysokości 28 m, o obwodzie 577 cm, w leśnictwie Prałkowce, oddz. 3h;
  • lipa drobnolistna wysokości 28 m, o obwodzie 384 cm, w leśnictwie Krzeczkowa, oddz. 243Ac.

Asset Publisher Asset Publisher

Back

RAJD WIOSENNY

RAJD WIOSENNY

RAJD WIOSENNY

            20 marca br. odbył się organizowany przez O/PTTK im. dr. M. Orłowicza Rajd Wiosenny pod nazwą „Witamy wiosnę na szlaku". Po raz kolejny Nadleśnictwo Krasiczyn zostało zaproszone do wzięcia udziału w Rajdzie. Pogoda dopisała idealnie – jak przystało na pierwszy dzień astronomicznej wiosny. Po powitaniu uczestników Rajdu (a było ich ok. 300!) na przemyskim rynku, wycieczka przeszła pod Zamek Kazimierzowski, gdzie rozstrzygnięto konkurs na najatrakcyjniejszą Marzannę. Następnie Rajd podzielono na dwie grupy, z których jedna wyruszyła w 3 km, a druga (ta wytrwalsza J) w 6 km trasę. Obie grupy szukały pierwszych oznak wiosny. I tak wśród śpiewu ptaków udało się zaobserwować pierwsze kwitnące rośliny, m.in. śnieżycę przebiśnieg, miodunkę ćmę, przylaszczkę pospolitą czy kwitnący na żółto podbiał pospolity. Dodatkową atrakcją dla uczestników było obserwowane tego dnia zaćmienie słońca. Kto zaopatrzył się w odpowiednie szkiełka mógł podziwiać to niecodzienne zjawisko.

            Ostatnim punktem Rajdu była altana pod Kopcem Tatarskim, gdzie odbył się konkurs wiedzy z nagrodami. Równocześnie trwało ognisko, gdzie zmęczeni uczestnicy chętnie piekli kiełbaski. Na koniec wręczono nagrody wszystkim szkołom biorącym udział w konkursie na najpiękniejszą Marzannę. Niestety wszystkie Marzanny, zgodnie ze zwyczajem, spłonęły na stosie…