Wydawca treści Wydawca treści

Nasze lasy

Lasy w zasięgu terytorialnym RDLP w Krośnie zajmują 550,8 tys. ha (lesistość 39,1%)

 

Z tego:

  • 444,0 tys. ha to lasy własności Skarbu Państwa (Lasy Państwowe, parki narodowe, Zasób ANRSP i inne)
  • 24,9 tys. ha lasy gminne.
  • Lasy własności Skarbu Państwa razem z lasami gminnymi stanowią lasy publiczne
  • 82,9 tys. ha lasy prywatne.

 

Średnia zasobność drzewostanów wg gatunków panujących

  

Świat zwierzęcy lasów jest równie bogaty, jak roślinny. Gromada ssaków reprezentowana jest przez podstawowe gatunki łowne

  

Liczebność zwierzyny łownej w lasach RDLP w Krośnie 

łoś 70
jeleń 8000
sarna 32700
dzik 7000
lis 11000
borsuk 2000
jenot 1200


 

 


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

RAJD WIOSENNY

RAJD WIOSENNY

RAJD WIOSENNY

            20 marca br. odbył się organizowany przez O/PTTK im. dr. M. Orłowicza Rajd Wiosenny pod nazwą „Witamy wiosnę na szlaku". Po raz kolejny Nadleśnictwo Krasiczyn zostało zaproszone do wzięcia udziału w Rajdzie. Pogoda dopisała idealnie – jak przystało na pierwszy dzień astronomicznej wiosny. Po powitaniu uczestników Rajdu (a było ich ok. 300!) na przemyskim rynku, wycieczka przeszła pod Zamek Kazimierzowski, gdzie rozstrzygnięto konkurs na najatrakcyjniejszą Marzannę. Następnie Rajd podzielono na dwie grupy, z których jedna wyruszyła w 3 km, a druga (ta wytrwalsza J) w 6 km trasę. Obie grupy szukały pierwszych oznak wiosny. I tak wśród śpiewu ptaków udało się zaobserwować pierwsze kwitnące rośliny, m.in. śnieżycę przebiśnieg, miodunkę ćmę, przylaszczkę pospolitą czy kwitnący na żółto podbiał pospolity. Dodatkową atrakcją dla uczestników było obserwowane tego dnia zaćmienie słońca. Kto zaopatrzył się w odpowiednie szkiełka mógł podziwiać to niecodzienne zjawisko.

            Ostatnim punktem Rajdu była altana pod Kopcem Tatarskim, gdzie odbył się konkurs wiedzy z nagrodami. Równocześnie trwało ognisko, gdzie zmęczeni uczestnicy chętnie piekli kiełbaski. Na koniec wręczono nagrody wszystkim szkołom biorącym udział w konkursie na najpiękniejszą Marzannę. Niestety wszystkie Marzanny, zgodnie ze zwyczajem, spłonęły na stosie…