Aktualności Aktualności

Powrót

SPOTKANIE W SPRAWIE PRZETARGU NA USŁUGI LEŚNE W 2020 R.

SPOTKANIE W SPRAWIE PRZETARGU NA USŁUGI LEŚNE W 2020 R.

Ogłoszenie

       Na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Nadleśnictwo Krasiczyn informuje o zwołaniu zebrania wszystkich Wykonawców zainteresowanych składaniem oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Krasiczyn w roku 2020” w dniu 19.11.2019r. o godz. 9.00 w Nadleśnictwie Krasiczyn w Sali edukacyjnej przy siedzibie nadleśnictwa. Celem zebrania będzie wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

 

Link do strony z postępowaniem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/274111


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż

Polecamy Polecamy