Aktualności Aktualności

Powrót

Wspólnie dla lasu

Wspólnie dla lasu

Podsumowanie działań śmieciowych za 2016 rok

W roku 2016 na terenie Nadleśnictwa Krasiczyn prowadzone były działania mające na celu usuwanie śmieci z terenów leśnych. Działanie te były inicjowane i prowadzone przez Straż Leśną przy udziale podleśniczych L. Prałkowce i Olszany, strażnika Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu, stażystów oraz osadzonych z Zakładów Karnych w Medyce i Przemyślu. W wyniku przeprowadzonych działań zlikwidowano 6 „dzikich" wysypisk śmieci na terenie L. Prałkowce, Korytniki i Łętownia oraz uprzątnięto tereny leśne w pobliżu dróg przebiegających przez tereny leśne, szlaków turystycznych i miejsc zwiększonej penetracji przez grzybiarzy. W sumie w wyniku przeprowadzonych działań zebrano 70m3 śmieci, gabaryty i 24  szt. opon ( sam. osobowe, ciężarowe, ciągniki rolnicze ). Ponadto w wyniku działań własnych przeprowadzonych w leśnictwach Bełwin, Korytniki, Wapowce i Średnia zabrano 6,50m3 śmieci. Za zaśmiecanie lasu grozi kara grzywny, może zostać orzeczona również nawiązka do wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.

Krzysztof Porczak, Komendant Straży Leśnej


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż

Polecamy Polecamy